ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ