รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
(เปิดรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

(เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

(เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล

(เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

(เปิดรับสมัคร 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

(เปิดรับสมัคร 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

(เปิดรับสมัคร 6 มกราคม - 27 มกราคม 2560)


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น